Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

 

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości Joanny Wyrzykowskiej wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy z dnia 31.12.2021 r. na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 oraz w zw. z art. 308 ust. 1 i 2 prawa upadłościowego sprzeda udział 1/2 w prawie własności ruchomość w trybie ofertowym.

Oferty kupna należy składać pisemnie (list polecony, e-mail, lub osobiście w biurze syndyka) na adres Kancelaria Syndyka, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z napisem „Joanna Wyrzykowska w upadłości oferta na zakup ruchomości”.

Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta: imię, nazwisko (firma) oferenta, adres, numer telefonu, e-mail, a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP,
• cenę nabycia,
• oświadczenie o zapoznaniu się z wyceną ruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego inż. Piotra Pałasza z dnia 31.01.2022 r. i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Po złożeniu ofert syndyk może zastrzec prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.

Podana cena 200 zł jest wartością minimalną brutto.

Pliki do pobrania