Prawo pracy

Reguluje stosunki między pracownikami i pracodawcami

Prawo pracy

to dział prawa regulujący stosunki między pracownikami i pracodawcami. Normy prawa pracy odnoszą się zarówno do stosunku pracy konkretnego pracownika z jego pracodawcą, jak również do relacji w skali makro, określając zasady rządzące układami i sporami zbiorowymi, funkcjonowanie związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Prawo pracy

Źródłem prawa pracy jest nie tylko Kodeks pracy, ale również wiele innych ustaw i aktów wykonawczych, a ponadto normy układowe i zakładowe, wynikające z tworzonych przez podmioty prawa układów zbiorowych, porozumień i regulaminów.

Oferta

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy. Rozwiązujemy problemy tak pracowników jak i pracodawców, w zakresie roszczeń związanych m.in. z rozwiązaniem umowy o pracę, wypłaty wynagrodzenia i świadczeń socjalnych, należnych odszkodowań czy zakazu konkurencji.

Pomagamy także w sporządzaniu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zakazie konkurencji, regulaminów zakładowych, opinii prawnych i in.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację naszych Klientów w sporach, w tym oczywiście w postępowaniach sądowych.