Windykacja należności

Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem skutecznej egzekucji należności

Windykacja należności

Nieuczciwy lub niesolidny kontrahent to dla przedsiębiorcy prawdziwa zmora. Zwłaszcza jeśli uporczywie uchyla się od zapłaty. Cóż zatem z tego, że pani Krysia lub Halinka z księgowości naliczy delikwentowi odsetki za zwłokę, jeśli na firmowym koncie nie pojawi się ani złotówka z należnych pieniędzy, nie wspominając o rosnących z dnia na dzień odsetkach.

Windykacja należności

Tu w sukurs przychodzi windykacja należności.
Choć nie brzmi szczególnie strasznie, potrafi być dla dłużnika wyjątkowo uciążliwa.

Jak ją przeprowadzić?
img-cyfra-1
Po pierwsze: wezwanie dłużnika do zapłaty. Nie musi być długie, nawet lepiej żeby nie było. Proste informacje – komu, jaką kwotę, za co, w jakim terminie i na jakie konto. Można też zagrozić, że w razie braku zapłaty, sprawa zostanie skierowana do sądu.
img-cyfra-2
Po drugie: pozew. Kiedy dłużnik zignorował wezwanie do zapłaty, a wyznaczony w nim termin upłynął, można skierować sprawę do właściwego sądu. Do wyboru jest kilka trybów postępowań, których nie można jednak dowolnie wybrać. Zależą one bowiem od wysokości dłużnej kwoty, ale także tego z czego należność będzie wynikała. W przypadku przedsiębiorców przeważnie są to faktury. I tu pojawia się komplikacja – inny tryb będzie można zastosować w przypadku, gdy kontrahent fakturę podpisał, inny gdy przedsiębiorca dysponuje tylko wystawioną przez siebie, a nie sygnowaną przez dłużnika kopią.
img-cyfra-3
Po trzecie: wykonalność orzeczenia. Jeśli po wydaniu przez sąd wyroku lub innego orzeczenia dłużnik nie wniesie żadnego środka zaskarżenia, wyrok uprawomocni się. Pozwoli to na opatrzenie go klauzulą wykonalności i skierowanie sprawy do komornika.
img-cyfra-4
Po czwarte: komornik. Do wszczęcia egzekucji potrzebny będzie wniosek, w którym zawarte zostaną informacje takie jak: wysokość kwoty dłużnej czy majątek dłużnika, wystarczający na pokrycie długu w całości lub w części. Brak informacji w przedmiocie majątku nie będzie stanowił większej przeszkody, bowiem można zlecić komornikowi jego poszukiwanie, co, oczywiście, kosztuje.

Warto wiedzieć

Należy też mieć na uwadze, że niezależnie od prowadzonej windykacji, można dłużnika umieścić w jednym lub kilku Biurach Informacji Gospodarczej, efektem czego dłużnik utraci wiarygodność finansową na rynku.
Powoduje to tym samym znaczące utrudnienie uzyskania kredytu lub pożyczki, leasingu czy abonamentu na telefon komórkowy.

Oferta

Nasza kancelaria od lat zajmuje się prowadzeniem skutecznej windykacji należności dla klientów, zarówno indywidualnych jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorców.
Jeśli zatem nie chcą Państwo przechodzić przez ten proces samodzielnie, lub wolą scedować na kogoś prowadzenie sprawy, zapraszam do kontaktu naszymi prawnikami.