Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie własności działki!

Syndyk masy upadłości Jarosława Strojczyka sprzeda w drodze bezprzetargowej (sprzedaż z wolnej ręki) udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej nr 319/3 i 319/4 o łącznej powierzchni 1596 m2. Dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siedlickiej w Gorzowie Wlkp., Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00035503/4. Minimalna cena nabycia wynosi 25.000 zł.

Oferty należy kierować na adres Kancelarii Syndyka: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 95 73 88 760