Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk masy upadłości Hobamet sp. z o. o. w upadłości, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 stycznia 2018 r., na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 w zw. z art. 308 ust. 1 i 2 prawa upadłościowego sprzeda ruchomości w trybie ofertowym.

Oferty kupna należy składać pisemnie (list polecony, e-mail lub osobiście w biurze syndyka) na adres Kancelaria Syndyka, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z napisem „Hobamet sp. z o. o. w upadłości oferta na zakup ruchomości”.

Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta: imię, nazwisko (firma) oferenta, adres, numer telefonu, e-mail, a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP,
• oznaczenie rzeczy, których oferta dotyczy – ze wskazaniem pozycji na liście,
• cenę nabycia w odniesieniu do każdej rzeczy z osobna, nie niższą niż cena wywoławcza.

Termin do złożenia ofert upływa 20 lutego 2020 r. Oferty będą otwierane 21 lutego 2020 r. Po złożeniu ofert syndyk może zastrzec prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.

Podane ceny są wartością minimalną netto.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:  957388760
Ruchomości można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z syndykiem.

 

lp. Nazwa urządzenia Rok budowy Dane techniczne Stan Wartość przy sprzedaży wymuszonej
1. Ostrzałka do pił 60/70′ VOLLMER zdemontowana 325,00 zł
2. Stół hydrauliczny 90′ Stół podnoszony hydrauliczni – niebieski zdemontowany 325,00 zł
3. Piec CO Intermet – trocinowy 0,00 zł
4. Piła taśmowa 60/70′ BAUERLE zielona –   “08221” zdemontowana 650,00 zł
5. Piła taśmowa 1969 ALDINGER  S44 nr 48022 urządzenie
sprawne
780,00 zł
6. Pilarka pionowa Szara urządzenie
sprawne
195,00 zł
7. Odciąg pyłu 2 szt. urządzenia niekompletne 130,00 zł
8. Rama pilarki formatowej szara wymaga konserwacji 650,00 zł
9. Nagrzewnica ` 3 szt. zawieszone pod sufitem urządzenie sprawne 295,00 zł
11. Piła panelowa 1991 HOLZMA HPP 91-Z
nr 917422
urządzenie  niesprawne – zdemontowany panel sterowania 8 320,00 zł
12. Zbiornik paliwa 1970 zielony wymaga sprawdzenia 325,00 zł
14. Piec CO 2006 UKS 115kW wymaga sprawdzenia 1 125,00 zł
15. Piła do okręgów wymaga sprawdzenia 1 875,00 zł
16. Maszyna do taśm pił zielona – złom złom 130,00 zł
17. Korpus Bohm&Kruse nr 1171 złom 130,00 zł
18. Pompa hydrauliczne ze zbiornikiem zielona – złom złom 35,00 zł
19. Tokarka EISELE niebieska – złom złom 130,00 zł
20. Kontener stalowy czerwony – 2 szt. 325,00 zł
21. Zbiornik do impregnacji zanurzeniowej wymaga sprawdzenia 1 300,00 zł
22. Sprężarka tłokowa złom złom 325,00 zł
24. podnośnik Friedrich Wilhelm Budde 2000 kg 1 762,50 zł
25. piła stołowa 2001 Elektra Beckum Meppen 49716 nr 0100704021 1 275 zł
26. piła Martin nr 48 4 200 zł
27. frezarka REX silnik Fedler 4 275 zł
28. prasa 1969 Einstander E-15R622 1 050 zł
29. gwoździarka Bostitch N400C-1-E-4szt. 4 szt. 4 260 zł
30. gwoździarka Bostitch Berta 160 3 szt. 4 500 zł
31. gwoździarka Senco 161 997,50 zł
32. gwoździarka RGN CN57 352,50 zł
33. gwoździarka Prebena 5F-CNF57 352,50 zł
34. gwoździarka Haubolda 160 922,50 zł
35. gwoździe CNW 28/70 BKRI 24 op. po 6.000 szt. 1 890 zł
36. gwoździe CNW 21/50 BKRI 2 op. po 12.600 szt. 169,50 zł
37. gwoździe CNW 21/30 BKRI 1 op. po 21.000 szt. 108,75 zł
38. gwoździe CNW 31/90 BKRI 4 op. po 3.600 szt. 312 zł
39. gwoździe F280/R70Q 9 op. po 6.000 szt. 1 721,25 zł
40. gwoździe F31R90Q 1 op. po 4,50 szt. 135 zł

Pliki do pobrania