Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk masy upadłości Katarzyny Gurniewicz- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze bezprztargowej (sprzedaż z wolnej ręki) prawo własności ruchomości w postaci mebli oraz wyposażenia ujętych w poz. 1.2 do 1.110 spisu ruchomości, opisanych w wycenie sporządzonej dniu 17 listopada 2022 r. przez rzeczoznawcę majątkowego.

Łączna cena nabycia ruchomości została określona na kwotę nie mniejszą niż 60% wartości rynkowej przedmiotów, tj. kwotę 49.194 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote).

Szczegółowy opis ruchomości został opublikowany w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jest również dostępny do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.