Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk masy upadłości Ireneusza Drzewieckiego ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy z dnia 4 maja 2021 r.  na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 206 ust. 3 oraz w zw. z art. 308 ust. 1 i 2 prawa upadłościowego sprzeda ruchomość w trybie ofertowym.

Oferty kupna należy składać pisemnie (list polecony, e-mail, lub osobiście w biurze syndyka) na adres Kancelaria Syndyka, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z napisem „Ireneusz Drzewiecki w upadłości oferta na zakup ruchomości”.

Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta: imię, nazwisko (firma) oferenta, adres, numer telefonu, e-mail, a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP,
• cenę nabycia
• oświadczenie o zapoznaniu się z wyceną ruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę inż. Piotra Pałasza z dnia 21.07.2021 r. i przyjęciu jej bez zastrzeżeń

Termin do złożenia ofert upływa 03.09.2021 r. Oferty będą otwierane dnia 06.09.2021 r. Po złożeniu ofert syndyk może zastrzec prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.

Podana cena 175 zł jest wartością minimalną brutto.