Upadłości i Przetargi

Lista aktualnych przetargów

Syndyk masy upadłości Elżbiety Kruk ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy z dnia 1 lutego 2019 r. na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 oraz w zw. z art. 308 ust. 1 i 2 prawa upadłościowego sprzeda ruchomość w trybie ofertowym.

Oferty kupna należy składać pisemnie (list polecony, e-mail, lub osobiście w biurze syndyka) na adres Kancelaria Syndyka, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z napisem „Elżbieta Kruk w upadłości oferta na zakup ruchomości”.

Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta: imię, nazwisko (firma) oferenta, adres, numer telefonu, e-mail, a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP,
• cenę nabycia
• oświadczenie o zapoznaniu się z wyceną ruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego inż. Piotra Pałasza z dnia 28.05.2019 r. i przyjęciu jej bez zastrzeżeń

Termin do złożenia ofert upływa 20.02.2020 r. Oferty będą otwierane dnia 21.02.2020 r. Po złożeniu ofert syndyk może zastrzec prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.

Podana cena jest wartością minimalną netto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 957388760.

 

Pliki do pobrania